Menu Content/Inhalt
Start arrow Realizacja projektu
Realizacja projektu PDF Drukuj Email
Wpisał: Rafał Pałka   
27.03.2007.

Grupa Comeniusa – GP 1 Grodków

Koordynator p. Elżbieta Sarabon-Pałka

p. Teresa Basiura

p. Iwona Godek

p. Jolanta Potoczna

p. Jacek Muziewicz


Spotkanie w Grodkowie 

Spotkanie studyjne dyrektorów w Belgii

Spotkanie w Belgii


DROGA GP NR 1  DO „COMENIUSA” 

Tradycją Gimnazjum Publicznego nr1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie jest propagowanie idei integracji europejskiej. Mimo że placówka działa dopiero jedenaście lat, może pochwalić się współpracą z wieloma szkołami z różnych państw europejskich. Pierwsze kontakty zostały nawiązane za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Grodkowa i Skrzeczańskiego Koła PZKO na Zaolziu ze Szkołą Podstawową z polskim językiem nauczania w Lutyni Dolnej w Czechach. Następnie skoncentrowaliśmy swoje działania na współpracy z Gymnasjum Kopernikus w Beckum oraz BBS w Kusel. W ubiegłym roku szkolnym rozpoczęliśmy rozmowy z College Louis Pasteur w La Celle Saint Cloud (Francja). Efektem starań dyrektora szkoły p. E. Sarabon – Pałki było zaproszenie naszej placówki do współpracy w realizacji programu Socrates-Comenius 1.

W dniach  18-21 maja br. w College Louis Pasteur spotkali się przedstawiciele szkół z Belgii, Francji, Niemiec i Polski. Nasze gimnazjum reprezentowały: p. Iwona Godek i p. Jolanta Potoczna. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z przystąpieniem i wspólną realizacją programu Socrates-Comenius 1. Podczas zajęć warsztatowych przyjęliśmy cele współpracy, określiliśmy temat, wokół którego skupiać się będą wspólne działania nauczycieli i młodzieży z tych czterech szkół. Ponadto dopracowaliśmy szczegóły dotyczące różnych możliwości  kontaktowania się. Ustaliliśmy również formy pracy nad projektem oraz sposób prezentacji efektów naszych działań.

Oprócz pracy nad projektem programu Socrates-Comenius 1 uczestnicy spotkania mieli okazję obserwować lekcje, mogli przyjrzeć się pracy nauczycieli w szkole francuskiej oraz zaznajomili się z bazą dydaktyczną placówki. Dodatkowo odbyli pieszy rajd po Paryżu i zwiedzili Wersal.

Praca nad projektem przyniosła spodziewane efekty i wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili wielkie zadowolenie. W całej grupie panowała miła i serdeczna atmosfera. Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne szkoły francuskiej włożyły ogrom pracy w przygotowanie tego spotkania, dlatego też pod każdym względem wypadło ono bardzo dobrze.

Pragnę podkreślić, że doświadczyłyśmy wielkiej życzliwości i gościnności. Gospodarze szczerze interesowali się Polską, naszym gimnazjum, a szczególnie możliwościami jakie stwarza swoim  uczniom oraz warunkami pracy nauczycieli. Wróciłyśmy przekonane, że między szkołami zostały nawiązane bardzo pozytywne relacje, które w przyszłości zaowocują dalszą współpracą w ramach programu Socrates-Comenius 1 oraz wymianą młodzieży. Wiemy, że powiększyło się grono naszych europejskich przyjaciół. Świadczy o tym fakt, iż 27 maja b.r. dyrektor College Louis Pasteur i nauczycielka tej szkoły wraz z innymi członkami delegacji z La Celle Saint Cloud odwiedziła nasze gimnazjum. Goście zwiedzili klasopracownie, zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, obejrzeli wystawy kół zainteresowań. Pani dyrektor E. Sarabon – Pałka omówiła najważniejsze formy działalności naszej placówki, przedstawiła sposoby organizacji zajęć pozalekcyjnych, wymieniła sukcesy uczniów. W czasie spotkania widać było ogromne zainteresowanie naszą szkołą, warunkami pracy i sposobem organizacji procesu kształcenia. Obie panie dyrektor wyraziły chęć współpracy, potwierdziły gotowość przystąpienia do programu Socrates-Comenius 1. Ponadto wymiernym efektem tego spotkania będzie w przyszłości wymiana młodzieży z naszych szkół.

Jolanta Potoczna


Zmieniony ( 21.05.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »

Menu główne

Start
Szukaj

Gościmy