Menu Content/Inhalt
Start arrow Informacje podstawowe
Informacje podstawowe PDF Drukuj Email
Wpisał: Rafał Pałka   
27.03.2007.


COMENIUS to program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język.


Program jest częścią nowego programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego wspierane są projekty i działania sprzyjające wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE.


Cele szczegółowe programu:
 • rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego


Cele operacyjne programu:
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak by objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami


Program jest przeznaczony dla:
 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej
 • szkół określonych przez państwa członkowskie
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
 • stowarzyszeń, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną
 • osób i podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie
 • szkół wyższych
 • podmiotów oferujących usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie

Więcej informacji na stronie:

http://www.eurodesk.pl/index2.php?go=program_details&c_outid=PL0010000124


Zmieniony ( 27.03.2007. )
 

Menu główne

Start
Szukaj

Gościmy