Menu Content/Inhalt
Start arrow Zdrowe dzieci to...
Zdrowe dzieci to nasz kapitał PDF Drukuj Email
Wpisał: Rafał Pałka   
30.11.2011.

TROSZKĘ HISTORII
   
Od roku 1998 nasza szkoła należy do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku szkolnym 1997/1998 otrzymaliśmy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.
   Z początkiem roku szkolnego 2011/2012 podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania Krajowego Certyfikatu  Szkoły Promującej Zdrowie

       Jak nasi uczniowie promują zdrowie i zdrowy styl życia ?

     Od początku istnienia naszego Gimnazjum podejmujemy liczne działania ukierunkowane na edukację zdrowotną poprzez: badanie BMI – masy ciała, tętna, omawianie diet, tworzenie jadłospisów, odczytywanie etykiet artykułów spożywczych, organizację Dnia Sportu i Dnia Turysty, realizację programów ,,Trzymaj Formę”,  ,,Wady Postawy”, ,, Wolę grać niż brać” oraz profilaktykę uzależnień  w ramach g.z.w. W naszej szkole promującej zdrowie  tworzy się warunki i podejmuje działania sprzyjające dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.

                             Koncepcja Pracy Szkoły Promującej Zdrowie:

        Cel nadrzędny:  Kształtowanie stylu życia i środowiska ( fizycznego i społecznego) sprzyjającego zdrowiu.


  1. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów, pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  2. Szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
  3. Szkoła tworzy klimat społeczny sprzyjający osiąganiu satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości u uczniów, sprzyja zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, sprzyja współdziałaniu rodziców,  społeczności szkolnej i lokalnej.
  4. Szkoła zarządza projektami promocji zdrowia sprzyjające: uczestnictwu, partnerstwu, współpracy oraz skuteczności i długofalowości zadań.
  5. Szkoła pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

 

          Projekt Edukacyjny

 

W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 nasze Gimnazjum przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego ,,Zdrowe dzieci to nasz kapitał”.

Projekt ten popularyzuje zdrowy styl życia w szkole i  społeczności lokalnej, realizowany będzie od października do grudnia 2011 roku.

 Celem projektu jest: promowanie zdrowego stylu życia w tym zdrowego żywienia i aktywności fizycznej wśród młodzieży naszego Gimnazjum oraz upowszechnianie koncepcji oraz doświadczeń i metod pracy szkoły promującej zdrowie wśród społeczności lokalnej.

        Realizacja tego zadania nie tylko będzie zależała od prowadzących projekt, ale także od Was – Drodzy Uczniowie; pokażcie, że chcecie zdrowo się odżywiać, dbać o swoje zdrowie, mądrze gospodarować swoim czasem wolnym oraz przekazywać innym tą mądrość.

 

Zdrowy styl życia to:

- podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej

- racjonalne odżywianie

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

-  niepalenie tytoniu

Życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego daje wymierne korzyści przy  niewielkich kosztach!


Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada.

 

Szkoła promująca zdrowie cd.

      Pod koniec października br. przeprowadzono wśród uczniów klas II zajęcia warsztatowe na temat ,,Kształtowania umiejętności życiowych”. Uczniowie  klas: II c, II d, II e wskazali asertywność jako główną umiejętność, którą chcieliby u siebie kształtować.

   Zajęcia przeprowadzili uczniowie należący do Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia: Wiktoria Budziar, Magdalena Ryżka, Ewelina Majkowska, Karolina Bandyk, Patrycja Pyrgies, Paulina Duś, Martyna Sitkowska, Krzysztof Grzegorzek, Jan Bort, Kevin Więcławek i  Patryk Krawczyk.

    Po wynikach zajęć  koordynatorzy szkolnego klubu promocji zdrowia wraz z liderami  zespołu uczniów ustalili, że jednym z ważniejszym zadań będzie podniesienie u uczniów umiejętności asertywnego zachowania się i radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach. Na  kolejne zajęcia czekają uczniowie klas II a i II b, odbędą się one w listopadzie.

ILE POTRZEBUJESZ RUCHU?

Dowiesz się o tym przeglądając naszą
PIRAMIDĘ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.

 

Oczywiście nie musisz od rana do wieczora ćwiczyć
czy spędzać pół dnia w klubie fitness.
Wystarczy jeśli ograniczysz swój czas spędzany
przed telewizorem lub komputerem
( o zgrozo! mnie to również dotyczy! )
a zwiększysz ilość czasu poświęconego na aktywność fizyczną.
Przecież to takie przyjemne!

 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie nasz największy skarb

 

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Grodkowie należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od 27 lutego 1996 roku, kiedy to GP1 otrzymało Certyfikat przynależności do Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, podejmowane są liczne działania ukierunkowane na edukację zdrowotną:

-          np. badanie BMI – masy ciała, badanie tętna podczas Testu Wydolności Fizycznej, omawianie diet, tworzenie jadłospisów czy odczytywanie etykiet artykułów spożywczych w ramach akcji szkolnych;

-          organizację Dnia Sportu i Dnia Turysty;

-          realizację programów: „Hałas wróg czy przyjaciel?”, „Złote Trąbki”, „Trzymaj Formę”, „Wady Postawy”, „Wolę grać niż brać”;

-          profilaktykę uzależnień w ramach godzin z wychowawcą.

 

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej, podejmuje działania na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzy zdrowe środowisko.

 

Koncepcja Pracy Szkoły Promującej Zdrowie:

Cel nadrzędny: Kształtowanie stylu życia i środowiska (fizycznego i społecznego) sprzyjającego zdrowiu.

  1. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną uczniów, pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
  2. Szkoła tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu      i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
  3. Szkoła tworzy klimat społeczny sprzyjający osiąganiu satysfakcji z nauki       i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu własnej wartości    u uczniów, sprzyja zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, sprzyja współdziałaniu rodziców, społeczności szkolnej i lokalnej.
  4. Szkoła zarządza projektami promocji zdrowia sprzyjającymi uczestnictwu, partnerstwu, współpracy oraz skuteczności i długofalowości zadań.
  5. Szkoła pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.

 

Projekt Edukacyjny

               W bieżącym roku szkolnym 2011/2012 Gimnazjum Publiczne nr 1 przystąpiło do realizacji projektu edukacyjnego MEN „Zdrowe dzieci to nasz kapitał pod tytułem: „Zdrowie nasz największy skarb”. Projekt realizowany będzie od października do grudnia 2011 roku.

            Celem projektu jest kształtowanie prozdrowotnych postaw wśród dzieci, młodzieży szkolnej i ich rodziców przez promocję aktywnego trybu życia i zbilansowanej diety. Projekt realizowany przez naszą  szkołę będzie służył rozwijaniu zainteresowań różnymi formami aktywności ruchowej i rozbudzaniu potrzeby stosowania zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie Gimnazjum i wolontariusze będą zajmować się promocją produktów żywnościowych mających służyć lepszemu samopoczuciu się i stosowaniu właściwej diety. Projekt będzie łączył  aktywność  uczniów i  społeczności lokalnej ze zwiększeniem zainteresowania problematyką zdrowotną  poprzez : organizowanie warsztatów dla dzieci przedszkolnych, zajęć rekreacyjno- sportowych, prelekcji, wycieczek, konkursów, pokazów i degustacji potraw. Zajęcia prowadzone będą w atrakcyjny sposób przez nauczycieli: plastyki, wychowania fizycznego oraz pielęgniarkę szkolną.

    Zaplanowane działania w ramach projektu realizowane są w trzech obszarach:

1.      Zaangażowanie uczniów, rodziców i członków społeczności lokalnej do działań w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się.

2.      Upowszechnianie koncepcji i metody pracy Szkoły Promującej Zdrowie.

3.      Współpraca ze środowiskiem przedszkolnym/ szkolnym i lokalnym.

                       

W ramach projektu:

a)      przeprowadzane są zajęcia dla dzieci w grupach przedszkolnych, 

b)      organizowane są warsztaty plastyczne pt. „Wprawić ciało w ruch” dla uczniów gimnazjum;

c)      przeprowadzone są lekcje aerobiku;

d)     organizowany jest wyjazd na basen i do kręgielni

e)      przeprowadzono zajęcia rekreacyjno-sportowe dla młodzieży         i rodziców;

f)       odbył się pokaz zdrowej żywności  wraz z  degustacją, przygotowany przez uczniów i rodziców;

g)      młodzież wysłuchała prelekcji pani  dr Joanny Tomalik  nt. ,,Wpływ aktywności fizycznej i zbilansowanej diety na zdrowie człowieka”

h)      uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w zajęciach dotyczących profilaktyki uzależnień

 

      Od wielu lat w naszym Gimnazjum obchodzimy Dzień Sportu i Promocji Zdrowia. 28 listopada 2011 r.  odbyła się impreza  szkolna podzielona była na trzy etapy. Pierwszy w szkole. Podczas zajęć młodzież  realizowała zadania w ramach projektów: „Zdrowie nasz największy skarb”, „Wady postawy” i ,,Trzymaj Formę”. Wykonywane zadania to praca samodzielna i w grupach. Zajęcia pozwalały na rozwijanie umiejętności  zdobywania i przetwarzania informacji, planowania oraz wykonywania zadań poprzez świadomy i odpowiedzialny wybór.

       Różnorodność kanapek i pysznych sałatek podziwiać można było w stołówce szkolnej, gdzie grupa dziewcząt Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia wraz z rodzicami byli twórcami pięknych kompozycji zdrowej żywności. Pokaz i degustacja przygotowanych potraw miały miejsce w szkole i małej hali.

    Mała hala sportowa była równiez miejscem rozgrywek szkolnych gdzie odbywał się I Szkolny Turniej Piłki Siatkowej, w którym I miejsce zdobyła drużyna Rodziców w składzie: Andrzej Romian, Janusz Grzegorowski, Daniel Sobieraj, Łukasz Sawka, Jacek Muziewicz i Sławomir Sobstel. II miejsce zajęli uczniowie klasy IIIb, a III miejsce uczniowie klasy IIId. Serdecznie Gratulujemy!

     W roku szkolnym 2011/2012 przypadła również uroczystość X-lecia Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej o puchar Dyrektora Gimnazjum i Burmistrza Grodkowa, organizowana przez Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka”. Turniej w połączeniu z imprezą szkolną promującą zdrowy styl życia zapisał się już w tradycji naszej szkoły, a udział uczniów, nauczycieli i rodziców w działaniach powinien zwiększyć świadomość potrzeby aktywności fizycznej i zasad zdrowego odżywiania.Koordynatorzy Klubu Promocji Zdrowia GP nr 1 w Grodkowie

 

Za zaangażowanie do działań w kierunku zwiększenia aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania się w ramach projektu edukacyjnego ,, Zdrowe dzieci to nasz kapitał" 

rodzicom, nauczycielom i uczniom serdecznie dziękują

Koordynatorzy Szkolnego Klubu Promocji Zdrowia

                                                 

 

 

 

 

Zmieniony ( 06.01.2012. )
 

Menu główne

Start
Szukaj

Gościmy